www.thomaslillevoll.net - bilder og historie fra Bodø og omegn 

   

 


Meny


 


 

     Bodø og omegn:

     Festung Bodø:

     Løding - Tverlandet:

     Saltstraumen:

     Diverse:

     Planlagte anlegg:

     Fangeleire:

     Kystfort:

     Art.Gr. 506 Drontheim Ost:

     Art.Gr. 507 Örlandet:

     Art.Gr. I/975 Namsos:

     Art.Gr. III/974 Brönnöysund:

     Art.Gr. II/974 Sandnessjöen:

     Art.Gruppe 510 Bodö:

     Art.Gruppe I/974 Folda:

     Art.Gruppe Moskenes:

     Art.Gruppe III/971 Flakstad:

     Art.Gruppe 514 Vestvaagöy:

     Art.Gruppe IV/973 Svolvär:

     Art.Gruppe I/971 Hadsel:

     Art.Gruppe V/973 Korsnes:

     Art.Gruppe Ofotfjord:

     Art.Gruppe 516 Vestfjord:

     Art.Gruppe III/973 Narvik:

     Art.Gruppe II/983 Andsfjord:

     Art.Gruppe 511 Vaagsfjord:

     Art.Gruppe IV/971 Balsfjord:

     Art.Gruppe II/971 Hammerfest:

     Andre plasser:

     Polarbanen Fauske-Korsnes:

Sist endret
19/3-2017

 free hit counter

 


 

 

 
 
 

 

Kufstein batteriet

           Sommeren 1944 ble det lagt planer om bygging av et kanonbatteri ved Maskinisten.
           "Kufstein batterie" var benevnelsen på avdelingen som holdt til her.
           Batteriet var en del av festung Bodö og tilhørte stützpunkt (støttepunkt) 32.
           Det finnes flere spor i naturen etter brakkeleir, nærforsvarsstillinger, fjellanlegg, osv.
           Sommeren 1944 ble det planlagt fire nye kanonbunkere med tilhørende fjellanlegg
           til tre av kanonene. Kanonene skulle plasseres i bunkere av typen Regelbau 612.
           Dette arbeidet ble påbegynt, men ikke fullført. Det man i hovedsak kan finne igjen i
           dag er utgravingene til kanonbunker 3 og 4. Det ligger mye stein igjen etter dette
           arbeidet.
           Kanonene skulle ha skuddretning mot flyplassområdet. Hva slags skyts det er snakk
           om er usikkert, men sannsynligvis er det snakk om 7,5cm eller 10,5cm kanoner.
           Flere av landets tyske flyplasser hadde artelleri i bunkere rettet mot seg.
           Nedenfor kan man se skisse og beskrivelse av arbeidet som ble planlagt.
           Der er og noen bilder av noe av det man kan finne i dag i området.

Kufstein kart

Kufstein lageplan 1
Skisse over planene for byggingen

Kufstein lageplan 2
Skisse over kanonbunker 3 og 4 med tilhørende fjellanlegg

Kufstein lageplan 3
Skisse over kanonbunker 1 og 2 med tilhørende fjellanlegg

Kufstein dok side 1

Kufstein dok side 2

Byggeliste Kufstein
Byggeliste som bekrefter bunkertype, Regelbau 612

Tegning R612

Kufstein-01
Utgraving for kanonbunker 3

Kufstein-02
Utgraving for kanonbunker 4

Kufstein-03
Utsikt mot flyplassområdet fra kanonbunker 4

Kufstein-04
Steinmasser etter utgraving

Kufstein-05
Skuffle fra anleggsarbeidet

Kufstein-06
Sammenrast bunker

Kufstein-07
Bunker bygd av bølgeblikk

ã 2006-2016 www.thomaslillevoll.net