www.thomaslillevoll.net - bilder og historie fra Bodø og omegn 

   

 


Meny


 


 

     Bodø og omegn:

     Festung Bodø:

     Løding - Tverlandet:

     Saltstraumen:

     Diverse:

     Planlagte anlegg:

     Fangeleire:

     Kystfort:

     Art.Gr. 506 Drontheim Ost:

     Art.Gr. 507 Örlandet:

     Art.Gr. I/975 Namsos:

     Art.Gr. III/974 Brönnöysund:

     Art.Gr. II/974 Sandnessjöen:

     Art.Gruppe 510 Bodö:

     Art.Gruppe I/974 Folda:

     Art.Gruppe Moskenes:

     Art.Gruppe III/971 Flakstad:

     Art.Gruppe 514 Vestvaagöy:

     Art.Gruppe IV/973 Svolvär:

     Art.Gruppe I/971 Hadsel:

     Art.Gruppe V/973 Korsnes:

     Art.Gruppe Ofotfjord:

     Art.Gruppe 516 Vestfjord:

     Art.Gruppe III/973 Narvik:

     Art.Gruppe II/983 Andsfjord:

     Art.Gruppe 511 Vaagsfjord:

     Art.Gruppe IV/971 Balsfjord:

     Art.Gruppe II/971 Hammerfest:

     Andre plasser:

     Polarbanen Fauske-Korsnes:

Sist endret
19/3-2017

 free hit counter

 


 

 

 
 
 


Tyskerhaugen

           På tyskerhaugen i Rønvika var FLAK Abt. 427 etablert under krigen.
           Denne avdelingen var en luftverngruppe med hovedkvarteret beliggende her.
           Avdelingen besto av både lett 2cm luftvern og tungt 8,8cm luftvern.
           Forutenom å være etablert på tyskerhaugen med 8,8cm kanoner var det også
           luftvernbatterier tilhørende denne avdelingen utplassert på blant annet
           Grønnåsen,
Hernes, Fauske, Rognan, Sørfold, Bonnåsjøen, Sandvika og
           Nord-Arnøya.
Ytterligere informasjon om tyskerhaugen kan du finne her:
           http://thomaslillevoll.net/index.php/1153412

           Nedenfor finnes litt informasjon om to av fjellanleggene som ble bygget i
           forbindelse med luftvernbatteriet. Inngangene til disse anleggene er godt synlige
           i dag og det er nok mange som har lurt på hva som befinner seg bak de
           låste dørene. Forutenom at de ble bygget av den tyske okkupasjonsmakten så
           har det norske forsvaret vært flittige brukere av anleggene etter krigen.

Oversikt Fjellanlegg
Fjellanleggene i Trollåsen, Mellomåsveien

           Anlegg 150 (Opprinnelig grunnflate 576 m2):
           Dette fjellanlegget hadde tysk bygningsnummer 150 i den tyske festningsplanen.
           Anleggets formål var ammunisjonslager og det står ved sin plass i dag.
           Forsvarets bygningstjeneste har på 80-tallet utvidet anlegget og det ble da
           tatt i bruk som feltsykehus. Helt ferdig ble det aldri men det var delvis operativt
           og det har blitt holdt flere øvelser i tiden frem til stenging og nedleggelse i 2004.
           For at anlegget skulle kunne brukes som feltsykehus så måtte noe utvidelse 
           gjøres. Ytre vegger i hallene ble sprengt ut slik at arealet inne ble større.
           Steinmassene fra sprengningsarbeidet ble brukt som fyllmasse på veien som
           går på utsiden. Anlegget har nå en størrelse på ca. 800 m2 og innvendig finnes
           blant annet en stor vanntank som opprinnelig var en tysk vintank.
           Feltsykehuset inneholdt blant annet 2 operasjonsrom, røntgen og tannlegerom,
           apotek, poliklinikk, isolat, intensiv og akuttavdeling samt kontorer.

Anlegg 150-01
Vestre inngang

Anlegg 150-02
Østre inngang

Anlegg 150-03
Inngangsparti

Anlegg 150-04
Samleplass, her skulle sårede ligge før de ble sendt
videre til behandling.

Anlegg 150-05
Behandlingsrom, her bla. røntgenavdeling

Anlegg 150-06
Behandlingsrom og korridor

Anlegg 150-07
Ett av behandlingsrommene

Anlegg 150-08
Sanitetsko til venstre

Anlegg 150-09
Sengeplasser til venstre, isolat til høyre

Anlegg 150-10
Ventilasjonsanlegg og varmtvannstanker

Anlegg 150-11
Sengeplasser for personellet på plan 2

Anlegg 150-12
Sengeplasser

Anlegg 150-13
Hall for sengeplasser, behandlet personell

Anlegg 150-14
Tilbake til inngangspartiet

           Anlegg 74 (Grunnflate 435 m2):
           Dette anlegget hadde tysk bygningsnummer 74 og står i dag slik det
           opprinnelig ble bygget under krigen. Inngangspartiet er av nyere dato
           og utvidet med en sluse.
           Anlegget har gått under navnet "Innsbruck" og har vært brukt av kystartilleriet
           som hadde kommandosentral her frem til på 90-tallet.
           Under krigen besto anlegget av en rekke kontorer og kamp operasjonsrom.
           Krigshistorisk forening Bodø har en plottetavle som har stått i dette anlegget.
           Anlegget har vært forsynt med strøm, samband, vann, kloakk og de fasiliteter 
           man trenger for å oppholde seg over lengre tid.
Søndre inngang

Anlegg Innsbruck-02
Inngangsparti, her med en dusj til høyre

Anlegg Innsbruck-03
Originalt koplingsskap

Anlegg Innsbruck-04
Gang, toaletter til høyre, kjøkken til venstre

Anlegg Innsbruck-05
Operasjosrom og kontorer

Anlegg Innsbruck-06
Kontorer

Anlegg Innsbruck-07
Gang, opprinnelig 6 sengeplasser på høyre vegg

Anlegg Innsbruck-08
Blindtunnell med noen sambandskabler

Anlegg Innsbruck-09
Hall, opprinnelig inndelt i flere rom

Anlegg Innsbruck-10
Rom murt opp i tegnstein

Anlegg Innsbruck-11
Kabelinntak i kulvert i gulv

Anlegg Innsbruck-12
Trapp mot vestre inngang 

Anlegg Innsbruck-13
Nærforsvarsrom

Anlegg Innsbruck-14
Toaletter

Anlegg Innsbruck-15
Vestre inngang

Anlegg Innsbruck-16
Nærforsvar / skyteskår

Anlegg Innsbruck-17
Vestre inngang, her var opprinnelig dør, ikke luke

ã 2006-2016 www.thomaslillevoll.net