www.thomaslillevoll.net - bilder og historie fra Bodø og omegn 

   

 


Meny


 


 

     Bodø og omegn:

     Festung Bodø:

     Løding - Tverlandet:

     Saltstraumen:

     Diverse:

     Planlagte anlegg:

     Fangeleire:

     Kystfort:

     Art.Gr. 506 Drontheim Ost:

     Art.Gr. 507 Örlandet:

     Art.Gr. I/975 Namsos:

     Art.Gr. III/974 Brönnöysund:

     Art.Gr. II/974 Sandnessjöen:

     Art.Gruppe 510 Bodö:

     Art.Gruppe I/974 Folda:

     Art.Gruppe Moskenes:

     Art.Gruppe III/971 Flakstad:

     Art.Gruppe 514 Vestvaagöy:

     Art.Gruppe IV/973 Svolvär:

     Art.Gruppe I/971 Hadsel:

     Art.Gruppe V/973 Korsnes:

     Art.Gruppe Ofotfjord:

     Art.Gruppe 516 Vestfjord:

     Art.Gruppe III/973 Narvik:

     Art.Gruppe II/983 Andsfjord:

     Art.Gruppe 511 Vaagsfjord:

     Art.Gruppe IV/971 Balsfjord:

     Art.Gruppe II/971 Hammerfest:

     Andre plasser:

     Polarbanen Fauske-Korsnes:

Sist endret
19/3-2017

 free hit counter

 


 

 

 
 
 

 

Fangeleiren på Langstranda

           I april 1940 stiftet tyskerne det norske aksjeselskapet Frostfilet A/S. Dette var
           begynnelsen på det som skulle bli en stor produksjon av fiskefilet, hermetikk og
           fiskemel i Schjølbergs sine lokaler på Langstranda i Bodø.
           Våren 1941 startet det brakkebygging på Langstranda. Dette ble etter hvert
           en arbeidsleir og vinteren 1941 kom det rundt 850 ukrainere som var blitt
           tvangssendt fra Sovjetunionen for å arbeide her. Lokalene til Frostfilet var ferdige
           i mai 1942. For utenom ukrainske arbeidere jobbet det rundt 350 nordmenn på
           anlegget. Fangene fikk lønn for arbeidet de utførte og forholdene var relativt
           gode under krigen. I 1943 overtok nasjonal samling vaktholdet ved fabrikken. Det
           ble da noe tøffere å være der.
           Ved krigens slutt var det rundt 1100 ukrainske krigsfanger igjen på Langstranda.

Langstranda-01
Frostfilet til høyre, brakkeområdet midt på bildet

Langstranda-02
Brakkeområdet. Foto lånt av Hans-Gunnar Eldorsen

Langstranda-03
Brakkebygging mai 1941. Foto lånt av Hans-Gunnar Eldorsen

Langstranda-04
Brakkebygging mai 1941. Foto lånt av Hans-Gunnar Eldorsen

Langstranda-05
Brakkebygging mai 1941. Foto lånt av Hans-Gunnar Eldorsen

Langstranda-06
Brakkebygging mai 1941. Foto lånt av Hans-Gunnar Eldorsen

Langstranda-07
Brakkebygging mai 1941. Foto lånt av Hans-Gunnar Eldorsen

           Bilder fra brakkeområdet tatt i 2002:

Langstranda-08
Grunnmur

Langstranda-09
Bunker i brakkeområdet

Langstranda-10
Bunker i brakkeområdet

ã 2006-2016 www.thomaslillevoll.net